extra leerlingenraad

20 december 2016:

-  Sam en Gökce hebben voor een lint gezorgd: wegens tijdsdruk zal meester Yves deze opmeten bij de leerlingen, knippen en verdelen

-  eerste schooldag van 2017 dragen we deze linten op de speelplaats zodat we meer zichtbaar zijn vanuit de leerlingenraad:

    andere leerlingen kunnen hun tips en suggesties makkelijker doorgeven

-  muziek afspraken:

    -  L6 haalt enkel de muziekinstallatie

    -  L6 zet muziek aan en nadien komt niemand nog aan de muziekinstallatie

-  Tara vertelt deze boodschap door aan de kinderen van L1+L2, kinderen van de leerlingenraad vertellen dit in de eigen klas

-  voorstel: 1 x per maand een spelletjesdag organiseren door de leerlingenraad

-  Sam + Rayan vragen na bij mevrouw directeur of er mogelijkheid is om een deel van het bord in de poortgang te verkrijgen voor publicatie vanuit de leerlingenraad (meer in de kijker zetten van onze activiteiten)

-  leerlingenraad zou mogelijks kunnen helpen bij het verdelen van het speelgoed op vrijdag

-  extra vieringsmoment/feest: navragen hoe lang Berkenboom reeds bestaat?

leerlingenraad 2

*  CD voor speelplaats is klaar!

   het zesde leerjaar zal in samenspraak met juf Anka een lijst opmaken (Febe vraagt dit na)

   volgende week kunnen we starten met muziek op de speelplaats

*  voorstel om de leerlingenraad meer in de kijker te brengen:

    de dag voor de leerlingenraad zullen de afgevaardigden allemaal met een lint en notitieboekje op de speelplaats rondlopen

    zo kunnen kinderen beter en directer zien wie ze kunnen aanspreken om hun ideetjes of tips door te geven

    we moeten voor linten zorgen: opties:

    -  navragen bij leerkrachten of er linten op school aanwezig zijn die we kunnen gebruiken ( taak van Sam en Gökce tegen 18/11)

    -  aankoop linten?  kostprijs bekijken

    -  zelf linten maken uit oude stofjes: wie kan ons hierbij helpen?

*  ideetjes die kinderen hebben meegegeven:

   -  volleybalnet voorzien op speelplaats

   -  lijnen tekenen op voetbalveld + opvangnet voor ballen op het dak

   -  elke maand andere blokken op de speelplaats

   -  sportwedstrijd met alle klassen van de school

   -  jong talentenshow organiseren

   Deze voorstellen dienen nog besproken te worden op haalbaarheid.

eerste leerlingenraad

*  voorstelling van de geselecteerde leerlingen aan elkaar

*  aanwezigheidslijst opstellen + opnemen (verantwoordelijken: Sabira en Febe)

*  CD-muziek:

   Benita zorgt ervoor dat elke klas een briefje krijgt om 3 favoriete liedjes op te noteren

   briefjes dienen tegen 7/10 klaar te zijn: Rayan zal deze ophalen in de verschillende klassen

   Amine en Ronan zullen de muziek op CD plaatsen tegen 17/10

   zesde leerjaar zal muziek draaien op de speelplaats (afspraken te bepalen door leerlingen en leerkracht van het zesde leerjaar)

*  opdrachten voor iedereen tegen volgende leerlingenraad:

   -  in eigen klas naar ideetjes vragen bij de medeleerlingen

   -  denkvraag: wat kunnen wij als leerlingenraad nog meer doen op onze school?

   -  denkvraag: hoe vertellen we de inhoud van de leerlingenraad aan het eerste en tweede leerjaar?

voorstelling leerlingenraad

Een nieuw schooljaar, een nieuwe leerlingenraad. En meteen ook een nieuwe aanpak. We gooiden de verkiezingen overboord, en vervingen ze door sollicitaties. JA, u leest het goed ! De kandidaten mochten zich komen voorstellen, en hun sterke punten in de kijker zetten. Meteen konden deze leerlingen tonen of ze spreekvaardig genoeg zijn, hun zenuwen de baas kunnen blijven en snel oplossingen kunnen bedenken.

Er werden lastige, moeilijke en verrassende vragen gesteld tijdens het sollicitatiegesprek. Maar tot onze verbazing waren de antwoorden vaak erg knap; werden er leuke ideeën voorgesteld; en bleken de leerlingen vindingrijk in het oplossen van problemen. Het maakte de selectieronde erg moeilijk en boeiend tegelijk.

Maar na veel wikken en wegen kwamen we tot een beslissing.

Dit zijn de leerlingen die in de leerlingenraad zetelen :

Sabira & Febe (L6),  Manar & Tara & Bjarne & Benita (L5),

Meryem & Rayan & Maryam & Sam (L4),  Amine & Ronan & Inaya & Bartosz (L3)

 

 

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates